Ali Tiryaki Ali Tiryaki Yönetim Kurulu Başkanı
alitiryaki@buttim.org.tr
 Ayhan Aladağ Ayhan Aladağ Başkan Yardımcısı
aladag@aladagtekstil.com.tr
 Sadettin Garip Sadettin Garip Başkan Yardımcısı
asgtekstilltdsti@gmail.com
 Ali Özer Ali Özer Denetim Kurulu Başkanı
aliozermm@hotmail.com


 Abdurrahman Yakamercan Abdurrahman Yakamercan Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ayakamercan@hotmail.com


 Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
fatih__yksl@hotmail.com