VIP DANIŞMANLIK DENETİM

Uluslararası ve yerli şirketlere;

 

*Sigorta Prim Teşvikleri Danışmanlığı

*İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlığı

*Kişisel Verilen Korunması Kanunu Danışmanlığı

*Vergi Denetim ve Danışmanlığı

*Yatırım Teşvikleri Danışmanlığı

*İnsan Kaynakları Danışmanlığı

*İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

*Bordrolama Hizmetleri

*Denetim Hizmetleri

*Asgari İşçilik Danışmanlığı

*Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

*Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

*Eğitim

*Sirküler Hizmetleri

Alanlarında hizmet vermektedir. Hizmet kalitesini yüksek seviyeye taşımak ve müşterilerinin her birine aynı özenle davranmak önceliğidir. Amacı uzman ve yetkin ekibiyle insan kaynaklarına yeni bakış açıları getirebilen, çözüm odaklı bir danışmanlık hizmeti sunmaktır.

İşletmelerin ana faaliyet konuları, yani varlık sebepleri dışında kalan tüm iş süreçlerinde, geliştirdiği yazılımlarla teknolojik verimlilik esasıyla asiste hizmetler sunar. Bu sayede günümüz iş dünyasında, farklı uzmanlık alanlarını işletmeler adına üstlenerek, müşterilerinin asıl işlerine olan konsantrasyonuna imkân tanır.

Rekabet gücü artan işletmeler, aynı zamanda operasyon yüküne katlanmadan arzu ettikleri teknolojik derinliklere ulaşarak verimliliklerini bu alanlarda da arttırırlar.

Yıllardır biriktirdiğimiz farklı sektörlere özgü tecrübemiz, uzmanlarımızla müşterilerimiz arasında kurulan doğrudan iletişimimiz ve kusursuz iş ahlakı standardımız bizi diğerlerinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliklerimizdir.

Bu sayede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde kavrayarak değişim ve gelişim sürecinde bilimsel ve tecrübeye dayanan biranlayışla hızla artan rekabet şartlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve onlara doğru zamanda doğru uygulamaları hayatageçirebilmeleri için yol göstermek, ekibimizin bilgi birikimi ile organizasyonunuzun devamlılığını sağlayacak ortak aklı oluşturmak içinfaaliyet gösteririz.

Geliştirmiş olduğu yazılımlarla Genel Müdürlük ve 7 şubesi ile ülke genelinde tüm illerde hizmet sağlamaktadır.

Telefon numarası: 0 224 211 70 70

www.vipdanismanlikdenetim.com

www.rifatcoban.com